Filtri ˆ

Museum of Contemporary Art in Zagreb

Building of the Museum of Contemporary Art in Zagreb.

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1954

Akronīms (ja ir)

  • MCA

Organizācijas veids

  • Muzejs

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Ieraksta autori

  • Bencetić, Lidija

Atsauču saraksts

Benažić, Marina , interview by Bencetić, Lidija , December 23, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-07-03 15:04:42