Filtri ˆ

Latvijas Padomju rakstnieku savienības kolekcija

Cover of the file of protocol of the plenary meeting of the Witers' Union in 1959

Atrašanās vieta

Valodas

  • krievu
  • latviešu

Kolekcijas nosaukums

  • Latvijas Rakstnieku savienība

Izcelsme un kultūras darbība

Satura apraksts

Saturs

  • pelēkā literatūra (regulāri arhīva dokumenti, tādi kā brošūras, biļeteni, skrejlapas, ziņojumi, izlūkošanas dokumenti, dokumentācija, darba dokumenti, sapulču protokoli): 500-999

Darbības ģeogrāfiskais mērogs pēdējā laikā

  • starptautisks

Izveidošanas datums

  • 1940

Izveidošanas vieta

Satura veidotāji

Piekļuves veids

  • publiski pilnībā pieejams

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina

Atsauču saraksts

Māris Čaklais (2000). Laiks iegravē sejas: uzmetumi memuāriem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.

Inta Čaklā (2002). Kā dzeja izlauzās brīvība. No "Stāsta par Knuta Skujenieka grāmatas neizdošanu". In: Rita Luginska, Saulcerīte Viese (Sast.). Grāmatas aizkulises: Apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas. Rīga: Sol Vita, pp. 74-95.

Ilgonis Bērsons (2006).Auseklītis zem āmura un kāškrusta: rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941). Rīga: Sol Vita.

Ieva Heimane, red. (2010). Radošo savienību plēnums. 1. un 2. jūnijs. Rīga: Jumava.

Silvija Radzobe (2017). "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks: dokumentāla hronika ar komentāriem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.


2020-02-26 14:01:35