Filtri ˆ

KGB din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM)

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1940

Akronīms (ja ir)

  • KGB

Organizācijas veids

  • Cits

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Ieraksta autori

  • Cusco, Andrei
  • Petrescu, Cristina

Atsauču saraksts

Moraru, Pavel. 2008. Urmaşii lui Felix Dzerjinski: organele securităţii statului din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991) (The heirs of Felix Dzerzhinskii: The state security apparatus of the Moldavian Soviet Socialist Republic). București: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române.

2018-07-31 22:09:49