Filtri ˆ

Stárek, František  

František Stárek, nicknamed Čuňas, Czech writer and former dissident

Izveidotājs

Atrašanās vieta

Dzimšanas vieta

  • Plzeň, Pilsen, Czech Republic

Dzimšanas datums

  • 1952

Operatora lomas

Īpašnieks

Ieraksta autori

  • Chmátal, Jonáš

Krājējs

Atsauču saraksts

Česká televize. 2019. "Fenomén Underground: Vokno. František Stárek 'Čuňas'." Accessed January 28. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221011-vokno/8425-frantisek-starek-cunas/.

Kudrna, Ladislav, and František Stárek. 2017. "Kapela": pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Praha: Academia.

Stárek, František, and Martin Valenta. 2018. Podzemní symfonie Plastic People. Praha: Argo.

Stárek, František, and Jiří Kostúr. 2010. Baráky: souostroví svobody. Praha: Pulchra.

2019-02-02 14:46:01