Filtri ˆ

Latvijas Padomju rakstnieku savienības 5. kongresa materiāli, 1965. gads

Files of the 5th Congress of the Latvian Soviet Writers' Union in December 1965

Atrašanās vieta

Valodas

  • krievu
  • latviešu

Radīšanas gads

  • 1965

Paraksts

  • LVA, 473. f., 1. apr., 285.-286. l.

Pateicības

  • The Latvian State Archive

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina
2019-01-25 08:30:11