Slēptās takas

Sadaļā “Slēptās takas” aplūkotas alternatīvas komunikācijas formas tā sauktajā otrajā publiskajā sfērā, un tās ietver samizdatu, tekstus, kurus slepeni izsūtīja no cietumiem, ironisku vai satīrisku sistēmas kritiku. Sadaļā ir parādītas arī dažādas režīma atbildes uz šīm kultūras opozīcijas formām: ieslodzījums cietumā, cenzūra un trimda.

Maizes gabals (dienas deva spaidu darba nometnē Belenē, B...
Mihails Šatrovs: Boļševiki
Dominika Tatarkas “Kolibri” grāmata
Žurnāls “Oslí uši” (Ēzeļa ausis)
Koka kurpe ar slēptuvi no spaidu darba nometnes Bulgārijā
Tehnoloģijas vārdnīca
Filma “Plastiskais Jēzus”
Ģerģs Konrāds (György Konrád): Pilsētas būvētājs
Lazara Stojanoviča cietuma dosjē
Lekcija Ļubļanā par sieviešu emancipāciju,1986. Afiša
‘Cienīt ikvienu!’ palīdzības kustība SZETA, informācija p...
Pagrīdes pastmarkas un aploksnes
Danilo Kiša piezīmes no tiesas prāvas par apmelojumu grām...
Klub Közlöny / Kluba Biļetens: nonkonformistu universitāt...
No Ukrainas slepeni izvestie Vasiļa Stusa dzejoļi, 1979. ...
Lidijas Sklevickas feministiskā kolekcija
Zagrebas Klasiskās Ģimnāzijas slēptās takas
‘Cienīt ikvienu!’ palīdzības kustība SZETA (trūcīgo atbal...