Filtri ˆ

Archiv města Ostravy

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1923

Akronīms (ja ir)

  • AMO

Organizācijas veids

  • Arhīvs

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Ieraksta autori

  • Kůželová, Michaela

Atsauču saraksts

Archiv města Ostravy. 2018. "Archiválie." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/archivalie. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Hlavní úkoly." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/hlavni-ukoly.  

Archiv města Ostravy. 2018. "Organizační členění." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/organizacni-cleneni. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Z dějin archivu." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/z-dejin-archivu.

2018-12-11 22:00:07