Filtri ˆ

Rostás, Zoltán 

Atrašanās vieta

Dzimšanas vieta

  • Bucharest, Romania

Dzimšanas datums

  • 1946

Ieraksta autori

  • Petrescu, Cristina
  • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Atsauču saraksts

Rostás, Zoltán. 1984. Visszajátszás (Reverse connection). Bucharest: Albatros.

Rostás, Zoltán. 1988. Kétely és kísérlet (Doubt and experiment). Cluj-Napoca: Kriterion.

Rostás, Zoltán. 2000. Monografia ca utopie: Interviuri cu Henri H. Stahl (Monograph as utopia: Interviews with Henri H. Stahl). Bucharest: Paideia.

Rostás, Zoltán. 2001. O istorie orală a Școlii Sociologice de la București (An oral history of the Sociological School of Bucharest). Bucharest: Printech.

Rostás, Zoltán. 2002. Chipurile orașului: Istorii de viață din București. Secolul XX (Faces of the city: Life histories from Bucharest: Twentieth century). Bucharest: Polirom.

Rostás, Zoltán. 2003. Sala luminoasă: Primii monografiști ai școlii gustiene (The bright hall: The first monographers of the Gustian school). Bucharest: Paideia.

Rostás, Zoltán and Sorin Stoica, eds. 2003. Istorie la firul ierbii: Documente sociale orale (History at grassroots level: Oral social documents). Bucharest: Tritonic.

Rostás, Zoltán. 2004. Secolul coanei Lizica: Convorbiri din anii 1985-1986 cu Elisabeta Odobescu-Goga – Jurnalul din perioada 1916–1918 (Madam Lizica’s century: Conversations with Elisabeta Odobescu-Goga from 1985–1986 – The diary from 1916–1918). Bucharest: Paideia.

Rostás, Zoltán. 2005. Atelierul gustian: O abordare organizațională (The Gustian workshop: An organisational approach). Bucharest: Tritonic.

Rostás, Zoltán and Sorin Stoica, eds. 2005. Televizorul în ”micul infern” (Television in the ”little inferno”). Bucharest: Tritonic.

Rostás, Zoltán. 2006. Parcurs interrupt: Discipolii din anii 1930 ai Școlii gustiene (Interrupted trajectory: The Gustian school’s disciples of the 1930s). Bucharest: Paideia.

Rostás, Zoltán and Sorin Stoica, eds. 2006. Tur-retur: Convorbiri despre munca în străinătate, 2 vol. (Round trip: Conversations about working abroad). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán and Ioan Mihăilescu. 2007. Dialog neterminat (Unfinished dialog). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán and Antonio Momoc, eds. 2007. Activişti mărunţi (Petty apparatchiks). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán and Theodora-Eliza Văcărescu, eds. 2008. Cealaltă jumătate a istoriei: Femei povestind (The other half of history: Women telling stories). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán and Sorin Stoica, eds. 2008. Jurnal de cămin (Boarding house diary). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán. 2009. Strada Latină nr. 8: Monografişti şi echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală “Principele Carol“ (8 Str. Latina: Gustian monographers and team members at the Prince Carol Royal Cultural Foundation). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán and Florentina Ţone, eds. 2011–2012. Tânăr student caut revoluţionar (Young student seeks revolutionary), 2 vols. Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán, ed. 2013. Răfuiala cu scopurile noastre: Școala sociologică de la București în cotidianul Ecoul, 1943–1944 (The struggle with our goals: The Bucharest school of sociology in the daily newspaper Ecoul, 1943–1944). Bucharest: Paideea.

Rostás, Zoltán and Antonio Momoc, eds. 2013. Bișnițari, descurcăreți, supraviețuitori (Black marketeers, resourceful people, survivors). Bucharest: Curtea Veche.

Rostás, Zoltán, ed. 2014. Alți București interbelici: Studii și cronici gustiene (Another interwar Bucharest: Studies and articles of Gusti’s school). Bucharest: Vremea.

Rostás, Zoltán, and Marin Diaconu, eds. 2014. Al XIV-lea Congres Internațional de Sociologie din 1939: Documentar (The fourteenth International Congress of Sociology of 1939: Documentation). Bucharest: Editura Universității din București.

Rostás, Zoltán, ed. 2014. Universitatea interbelică a sociologilor gustieni: Studii (The Gustian sociologists in the interwar university: Studies). Bucharest: Editura Universității din București.

Rostás, Zoltán, ed. 2015. Henri H. Stahl - Epistolar monographic: Din arhiva de scris a lui H. H. Stahl (Henri H. Stahl – Letters related to the monographic school: From the archive of H. H. Stahl) Bucharest: Paideea.

Rostás, Zoltán, ed. 2015. Între proiecții urbanistice și sărăcie letargică: Bucureștiul arhitecților, sociologilor și al medicilor (Between urban projections and lethargic poverty: The Bucharest of architects, sociologists, and physicians) Bucharest: Vremea.

Rostás, Zoltán and Irina Nastasă-Matei, eds. 2016. Alma Mater în derivă: Aspecte alternative ale vieții universitare interbelice (Alma Mater derailed: Alternative aspects of interwar university life). Cluj-Napoca: Eikon & Școala Ardeleană.

Rostás, Zoltán and Dragoș Sdrobiș, eds. 2017. Culturalizare în uniform: Articole și documente despre Serviciul Social, 1938–1939 (Culturalisation in uniform: Articles and documents about Social Service, 1938–1939) Bucharest: Paideea.

Rostás, Zoltán and Martid Ladislau Salamon, eds. 2017. ”Transhumanța” interbelică în Balcani: Studii și articole despre aromâni în publicații gustiene (Interwar ”transhumance” in the Balkans: Studies and articles about Aromanians in Gustian publications). Cluj-Napoca: Eikon.

Rostás, Zoltán and Mireille Rădoi, eds. 2017. Dimitrie Gusti: Corespondență. Acte și documente (Dimitrie Gusti: Correspondence. Acts and documents). Bucharest: Editura Universității din București.

Rostás, Zoltán, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , September 15, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-06-02 16:25:43