Filtri ˆ

Elzai Rudenājai - 100

Poster of the exhibition 'Elza Rudenāja - 100'.
2011. gadā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs organizēja izstādi "Elzai Rudenājai - 100", kurā parādīja cieņu muzeja pirmajai direktorei. Fotogrāfijas no šīs izstādes kopā ar ievada tekstu ir publicētas muzeja mājas lapā: http://www.madonasmuzejs.lv/par-muzeju/elza-ruden%C4%81ja/elzai-ruden%C4%81jai---100

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 2011

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina
2019-01-28 17:15:38