Filtri ˆ

Telegram Kurta Furglera nadbiskupu Alojziju Šuštaru, 28. lipnja 1991.

Thumbnail

Atrašanās vieta

Valodas

  • vācu

Radīšanas gads

  • 1991

Paraksts

  • NŠAL 336, box 37

Pateicības

  • Photo: Petar Bagarić

    Credits: Archiepiscopal Archives in Ljubljana

Ieraksta autori

  • Bagarić, Petar
2018-05-23 22:40:10