Filtri ˆ

"By the railroad", film, 1963

Valodas

  • poļu

Radītājs/-a

Radīšanas gads

  • 1963

Ieraksta autori

  • Gospodarczyk, Hanna

Atsauču saraksts

Calderón Puerta, Aránzazu
"Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej", Teksty Drugie 6 (2010), pp. 137-153.

Preizner, Joanna. 
"Świadkowie.Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego", POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE 1 (5) 2010, pp. 131-145. Grabowska, Grażyna, interview by Gospodarczyk, Hanna , November 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-07 21:09:22