Filtri ˆ

Hidoș, Emil. Musical publication Wald old popp, in Romanian, 1969. Samizdat

Atrašanās vieta

Valodas

  • rumāņu

Radītājs/-a

Radīšanas gads

  • 1969

Paraksts

  • ACNSAS, P 14400 vol. 1, ff. 215-223

Pateicības

  • Source: CNSAS

Ieraksta autori

  • Marin, Manuela

Atsauču saraksts

ACNSAS, Fond Penal (Penal Fonds), file: P 14400, vol. 1.

2018-09-21 17:30:51