Filtri ˆ

Despot, Blaženka. The Woman Question and Self-Management, 1987. Book

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 1987

Dokumenti par notikumu

  • http://afzarhiv.org/files/original/c89bc6b5e02e950a920424756168cb49.pdf

Ieraksta autori

  • Bencetić, Lidija

Atsauču saraksts

Pešut, Jasminka, interview by Bencetić, Lidija , April 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-02-22 13:20:23