Filtri ˆ

The Czechoslovak Documentation Center Československé dokumentační středisko, o. p. s.

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1986

Akronīms (ja ir)

  • ČSDS

Organizācijas veids

  • Arhīvs

Darbības veids

  • cita bezpeļņas organizācija

Ieraksta autori

  • Hanáková, Jitka

Atsauču saraksts

ČSDS | Homepage. (n.d.). Retrieved from http://csds.cz/cs/index.html

2018-01-07 18:46:46