Filtri ˆ

Gáspár Nagy Memorial House

Thumbnail
The collection commemorates the life and oeuvre of the deeply religious Catholic poet of peasant origin, Gáspár Nagy. His works were repeatedly subject to censorship from the 1970s on, and he became a significant figure of the opposition by the 1980s.

Atrašanās vieta

Valodas

  • ungāru

Kolekcijas nosaukums

  • Gáspár Nagy Memorial House

Izcelsme un kultūras darbība

Satura apraksts

Saturs

  • citi mākslas darbi (kurus nevar klasificēt citās filtra kategorijās, piemēram, gleznas, skulptūras, grafika utt.): 10-99
  • fotogrāfijas: 10-99
  • manuskripti (ego-dokumenti, dienasgrāmatas, piezīmes, vēstules, uzmetumi utt.): 0-9

Īpašnieks/-i

Kolekcijā ieinteresētā/-ās persona/-as

Izveidošanas datums

  • 2013

Izveidošanas vieta

Satura veidotāji

Krājējs/-i

Piekļuves veids

  • publiski pilnībā pieejams

Ieraksta autori

  • Scheibner, Tamás

Atsauču saraksts

"A Nagy Gáspár-emlékház avatása Bérbaltaváron." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 7, 2013. https://youtu.be/fw_sMOzSo6I.

"Átadták Nagy Gáspár költő szülőházát." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 3, 2013. http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-nagy-gaspar-kolto-szulohazat.

Görömbei, András. Nagy Gáspár. Pozsony: Kalligram, 2004.

Kiss, Gy. Csaba. "A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Vasy, Géza. "Szaltószabadság." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Pécsi, Györgyi, Szabó, Márta, interview by , May 19, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-12-01 09:58:49