Filtri ˆ

Jareb, Jere  

Historian Jere Jareb in his late years.

Izveidotājs

Atrašanās vieta

Dzimšanas vieta

  • Prvić Šepurine

Dzimšanas datums

  • 1922

Nāves datums

  • 2017

Radītāja lomas

Īpašnieks

Ieraksta autori

  • Mihaljević, Josip

Atsauču saraksts

Blažeković, Milan. 1996. Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije (Bio-bibliographical lexicon of the Hrvatska revija magazine contributors). Zagreb: Školske novine-Pergamena.

Jareb,  Jere. 1960. Pola stoljeća hrvatske politike: povodom Mačekove autobiografije (One-Half Century of Croatian Politics. On the Occasion of Maček's Autobiography). Buenos Aires: Knjižnica Hrvatske revije.

Jareb,  Jere. 1982. Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića (Political Memories and Work of Dr. Branimir Jelić). Cleveland: M. Šamija (Chicago: Hrvatska franjevačka tiskara).

Jareb,  Jere. 1997. Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.: dokumentarni prikaz (Gold and money of the Independent State of Croatia taken abroad in 1944 and 1945: Documents). Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Dom i svijet.

Jareb,  Jere. 2001. Državno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Države Hrvatske od kolovoza 1941. do travnja 1945.: dokumentarni prikaz (State Economic Commission of the Independent State of Croatia from August 1941 to April 1945: Documents). Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Hrvatski državni arhiv.

Jareb, Jere, and Mario Jareb. 2008. „Bibliografija knjiga i radova dr. Jere Jareba, 1952.-2005.“ (“Bibliography of dr Jere Jareb, 1952 – 2005“). Časopis za suvremenu povijest 40, no. 3: 729-734.

Jareb, Jere. 2005. „Prilog povijesti hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama 1941.-1947.“ (“Contribution for the History of Croatian Immigrants in the U.S.A., 1941-1947.“). Časopis za suvremenu povijest 37, no. 1: 37-70.

Jareb, Mario. 1997. „Dr. Jere Jareb, Zlato i novac NDH izneseni u inozemstvo 1944. i 1945.“ (“Dr. Jere Jareb, Gold and money of the Independent State of Croatia taken abroad in 1944 and 1945“). Fontes: izvori za hrvatsku povijest 3: 347-350.

Matković, Hrvoje. 2008. „Razgovor s dr. Jerom Jarebom u povodu 80. godišnjice njegova života“ (“Interview with dr Jere Jareb on the occasion of his 80th birthday“). Časopis za suvremenu povijest 40, no. 3: 709-728.

Jareb, Mario, interview by Mihaljević, Josip, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jurčić, Martina, interview by Mihaljević, Josip, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-03-26 11:27:44