Filtri ˆ

Event (general): Establishment of the D-fund of Prohibited Literature, 1978

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 1978

Ieraksta autori

  • Kljaić, Stipe

Atsauču saraksts

Janežić, Helena, interview by Kljaić, Stipe , May 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-10-04 08:54:59