Filtri ˆ

Valsts drošības komiteja pie Latvijas PSR Ministru Padomes

Former Latvian SSR KGB office in Riga (so-called 'Corner house')

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1940

Akronīms (ja ir)

  • Latvijas PSR VDK

Organizācijas veids

  • Cits

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina
2019-02-01 14:50:19