Filtri ˆ

Archiv a programové fondy České televize (APF ČT)

Archive and Programme Funds of Czech Television

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1965

Akronīms (ja ir)

  • AFP CT

Organizācijas veids

  • Arhīvs

Darbības veids

  • cita bezpeļņas organizācija

Ieraksta autori

  • Krejčířová, Anna

Atsauču saraksts

Česká televize. 2018. "Historie archivu." Accessed September 9. https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct/historie/.

Wintrová, Irena. 2018. "Výroční zpráva Archiv a programové fondy České televize za
rok 2017." Ceskatelevize.cz. Accessed September 9. https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1173.pdf.

2019-01-20 21:57:01