Filtri ˆ

Film "Plastic Jesus"

Aina parāda jaunu sievieti uz motocikla, kas brauc pa Belgradas ielām, kurās parasti notiek armijas un valsts parādes (fonā redzamas Dienvidslāvijas svarīgākās valsts un partijas institūcijas). Tas tiek kombinēts ar arhīva materiāliem par nacistu militārajām parādēm. Aina parāda jaunu sievieti uz motocikla, kas brauc pa Belgradas ielām, kurās parasti notiek armijas un valsts parādes (fonā redzamas Dienvidslāvijas svarīgākās valsts un partijas institūcijas). Tas tiek kombinēts ar arhīva materiāliem par nacistu militārajām parādēm. Aina, kurā galvenais varonis pauž savu antiklerikālo nostāju, tēmējot ar ieroci uz baznīcu, kurā ir apbedīti Serbijas karaļu dzimtas locekļi Aina, kurā galvenais varonis pauž savu antiklerikālo nostāju, tēmējot ar ieroci uz baznīcu, kurā ir apbedīti Serbijas karaļu dzimtas locekļi Aina, kurā galvenais varonis svilpo dziesmu “Lili Marleen”, kamēr viņa draudzene zīmē sarkano zvaigzni viņam uz pieres, bet fonā var dzirdēt padomju radio runu par Rietumu imperiālismu. Aina, kurā galvenais varonis svilpo dziesmu “Lili Marleen”, kamēr viņa draudzene zīmē sarkano zvaigzni viņam uz pieres, bet fonā var dzirdēt padomju radio runu par Rietumu imperiālismu. Ainā izmantots arhīva materiāls, kas parāda, kā Tito nervozē pirms savas uzstāšanās studentu priekšā 1968. gadā. Tas, ka Tito parādīja šādā izskatā, kļuva par vienu no galvenajiem strīdus objektiem saistībā ar filmu. Ainā izmantots arhīva materiāls, kas parāda, kā Tito nervozē pirms savas uzstāšanās studentu priekšā 1968. gadā. Tas, ka Tito parādīja šādā izskatā, kļuva par vienu no galvenajiem strīdus objektiem saistībā ar filmu.

Atrašanās vieta

Valodas

  • angļu
  • serbu

Radītājs/-a

Radīšanas gads

  • 1971

Nozīmīgs vienums

Atsauču saraksts

Ćirić, Sonja, 2016. “Intervju – Lazar Stojanović, Reditelj: NATO Nema Alternativu." Nedeljnik Vreme, February 11. [Interview - Lazar Stojanovic, director: "NATO does not have an alternative." Weekly TIME] Accessed November 29, 2016. 

DeCuir, Greg; Baškot, Gordana; Antin, Tatjana. 2011a. Jugoslovenski crni talas: Polemički film od 1963 do 1972 u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Beograd: Filmski Centar Srbije.

DeCuir, Greg et al. 2011b. Yugoslav black wave: Polemical Cinema from 1963-1973 in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Belgrade: Film Center Serbia.

Goulding, Daniel J. 2002. Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945-2001. Bloomington&Indianapolis: Indiana University Press.

Levi, Pavle. 2009. Raspad Jugoslavije na filmu: Estetika i ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu [Esthetics and Ideology in Yugoslav and postyugoslav film]. Beograd: Biblioteka XX vek.

Marković, Predrag. 2011. “Where Have All the Flowers Gone? Yugoslav Culture in the 1970s Between Liberalization/Westernization and Dogmatisation.” In The Crisis of Socialist Modernity. The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970s, edited by Marie-Janine Calic, Dietmar Neutatz and Julia Obertreis, 118–133. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pantić, A, 2015. "Lazar Stojanović: Svako Sam Odlučuje Kad će Da Bude Hrabar" 24sata, June 13. ["Lazar Stojanovic: Everybody decides on his own when to be courageous" 24hours]. Accessed November 29, 2016.

Solomun, Zoran. 2012. “Plastic Jesus. Tito und die jugoslawischen Achtungsechziger.” Deutschlandfunk, February 7. [Plastic Jesus. Tito and the Yugoslav 68ers]. Accessed February 2, 2017.

Vučetić, Radina. 2016. Monopol na istinu. [The monopoly on Truth] Beograd: Clio.

2018-05-29 13:08:17