Filtri ˆ

55 kultūras darbinieku un zinātnieku petīcija

55 Latvijas kultūras darbinieku un zinātnieku petīcijas teksta tulkojums krievu valodā mašīnraksta kopijā oriģināls latviešu valodā atrodas LPSR Ministru Padomes fondā Latvijas Valsts arhīvā), tam ir trīs pielikumi, kuros tiek uzskaitīti dabas un vēstures pieminekļi, kas tiks appludināti, kā arī ir dots pamatojums alternatīvajai versijai - derivācijas kanāla celtniecībai.

Atrašanās vieta

Valodas

  • krievu

Radīšanas gads

  • 1958

Paraksts

  • DoM 5580 (1)

Pateicības

  • Museum of the River Daugava

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina
2018-05-22 12:40:19