Filtri ˆ

Izstāde 'Studentu organizācijas Latvijā'

Photo from the exhibition 'Student organizations in Latvia'. On photo: materials about the Latvian University Academic Student-Women Union 'Ausma' (on the left side) and about Latvian Conservatory student organizations 'Līgusonis' (men) and 'Līga'(women) (on the right side). In the middle - a flag of the Latvian University Jewish Student Society 'Vetulia'.Author: Ilgvars Gradovskis, 1991. VRVM 152.155/1

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 1990

Galvenie dalībnieki

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina

Atsauču saraksts

Tatjana Cēbere (1991). ""Daugaviete" pirmajā atjaunotnes gadā", Universitas, Nr.67 (01.10.1991);

Jānis A. Aperāns (1991). "Lielais brīnums",  Universitas, Nr.67 (01.10.1991)

2019-01-23 12:17:01