Filtri ˆ

Protest campaign against construction of the Daugavpils HPP in 1986-1987

Protesta kampaņa pret Daugavpils HES celtniecību 1986. - 1987. gadā bija pirmais "pārbūves" notikums, kas izraisīja plašas sabiedrības, it sevišķi inteliģences iesaistīšanos, un tā bija pirmais solis ceļā uz nacionālās neatkarības atgūšanu.

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 1986

Galvenie dalībnieki

  • Īvāns, Dainis

Atsauču saraksts

Dainis Īvāns, Artūrs Snips (sast., 1989). Domu Daugava. Sirdsdaugava. Rīga: Avots, 180 lpp.;

Rodrigo Rikards (režisors, 1987). Sirdsdaugava [videoieraksts].

2019-03-06 09:42:31