Filtri ˆ

Šīrants, Rūdolfs 

Portrait of Rūdolfs Šīrants. Author of the photo unknown. VRVM 171.681/1

Atrašanās vieta

Dzimšanas vieta

  • Riga, Latvia

Dzimšanas datums

  • 1910

Nāves datums

  • 1985

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina

Atsauču saraksts

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (1987). Rīgas kartes un plāni. 17. gs. - 19. gs. vidus. Katalogs. Rīga, 111 pp.;

"Šīrants, Rūdolfs". In: Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. 2. sējums. Rīga: Latvijas enciklopēdiju redakcija, 1991, p. 231;

Andris Caune (1997). Rīgas vēsturnieki. In: Rīga 800. Gadagrāmata 1996. Rīga: LKF, pp. 37-39.

2019-01-23 12:16:45