Filtri ˆ

Ústav pro studium totalitních režimů The Institute for the Study of Totalitarian Regimes

Izveidotājs

Atrašanās vieta

Mājaslapa

Izveidošanas datums

  • 2008

Akronīms (ja ir)

  • ÚSTR

Organizācijas veids

  • Biedrība

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Atbalstītājs

2017-09-08 21:05:46