Filtri ˆ

Vladislavam Urtānam veltīta izstāde Madonas muzejā

Opening of the exhibition „Archeologist and teacher Vladislavs Urtāns - 95' in 2016 at the Madona Local History and Art Museum, speaking prof. Juris Urtāns.
2016. gadā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā notika izstāde „Arheologam un skolotājam Vladislavam Urtānam 95", piemiņas pasākumos piedalījās arī viņa dēļ prof. Juris Urtāns.

Atrašanās vieta

Notikuma sākuma gads

  • 2016

Ieraksta autori

  • Bleiere, Daina
2019-01-28 17:15:51