Filtri ˆ

Croatian Academy of Sciences and Arts

The building of Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb / Zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb (photo by: Darko Tepert)

Atrašanās vieta

Izveidošanas datums

  • 1861

Akronīms (ja ir)

  • HAZU

Organizācijas veids

  • Arhīvs
  • Cits

Darbības veids

  • Valdības/Valsts organizācija

Operatora lomas

Ieraksta autori

  • Kljaić, Stipe
  • Mihaljević, Josip

Atsauču saraksts

Moguš, Milan et al. 2011. HAZU: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1861.-2011.) [HAZU: Croatian Academy of Sciences and Arts (1861.-2011.)]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Vuković, Marinko, interview by Kljaić, Stipe , May 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

Juričić, Vedrana, interview by Mihaljević, Josip, July 06, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-08-20 21:18:03